Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Kłak AndrzejBaran Agnieszka.

Strona główna
URZĄD GMINY NOZDRZEC


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin116280
Liczba odwiedzin w tym roku11650
Liczba odwiedzin w tym miesiącu129
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym29

Dane szczegółowe
Wójt3801
Rada2462
Przetargi47157
Statut1935
Regulamin i Kodeks Etyki1986
Protokoły1958
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy1780
Projekty uchwał1783
Uchwały2114
Strategia rozwoju1820
Oświadczenia majątkowe za rok 20122014
Oświadczenia majątkowe za rok 20111755
Oświadczenia majątkowe za rok 20101547
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2009)1546
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2008)1869
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2007)1617
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji1797
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji1921
Wybory 1747
Nabór na wolne stanowiska pracy2664
Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Gminy1892
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych1583
Program Integracji Społecznej1554
Informacje o środowisku1975
Zarządzenia Wójta1989
Obwieszczenia2077
Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Nozdrzec1838
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej1476
Gospodarka nieruchomościami1608
Wybory uzupełniające1690
Organizacje pozarządowe1569
Sekretarz Gminy1792
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich1641
Referat ds. Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1696
Referat Finansowy1592
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i BHP1594
Urząd Stanu Cywilnego1821
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1620

Statystyki są naliczane od dnia 2015-02-07
» Panel aktualizacyjny «